רישום סימני מסחר – שאלות ותשובות

רישום סימן מסחרי / רישום סימן מסחר

סימן מסחר – הגדרה

שאלה: מהו סימן מסחר?

על פי פקודת סימני המסחר, סעיף 1:

“סימן” – אותיות, ספרות, מלים, דמויות או אותות אחרים או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה; “סימן מסחר” – סימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין הטובין שהוא מייצר או סוחר בהם;

סימן מסחר (trademark) מאפשר לצרכן לזהות מוצרים או שירותים ואת המקור שלהם (בעל סימן מסחר).

ההגנה הניתנת לסימן מסחר רשום

שאלה: מהי ההגנה הניתנת לסימן מסחר רשום?

רישום סימן מסחר אצל רשם סימני המסחר מונע מאחרים לעשות שימוש בסימן בקשר למוצרים או לשירותים תחת אותה קטגוריה או קטגוריות (סוגים) בהן רשום סימן המסחר.

סימן מסחר רשום מפורסם (“מוכר היטב”) כמו: גוגל או אפל, זוכה להגנה גם על שימוש במוצרים או בשירותים אחרים שאינם משויכים לאותה קטגוריה.

חיפוש סימן מסחר

שאלה: מדוע מומלץ לערוך חיפוש לפני הגשת בקשת רישום סימן מסחר?

 חיפוש במאגר סימני המסחר בישראל ובמאגרי סימני מסחר בעולם מומלץ על מנת לוודא שלא נעשה שימוש קודם בסימן אותו מעוניינים לרשום או בסימן דומה.

ניתן להתחיל בחיפוש ללא תשלום במאגרים שונים בישראל ובעולם. לדוגמא: מאגר סימני המסחר באתר רשם סימני המסחר של רשות הפטנטים ומאגר סימני המסחר של WIPO הארגון העולמי של האו”ם לקניין רוחני.

בסיום החיפוש ובמידה ולא נמצאו סימני מסחר זהים או דומים, מומלץ לערוך חיפוש מתקדם יותר במאגרי מידע בתשלום בסיוע גורם מקצועי (עורך פטנטים או מידען).

לקריאה נוספת>>> חיפוש סימני מסחר  – מאגר סימני המסחר

רישום סימן מסחרי

שאלה: כיצד מגישים בקשת רישום סימן מסחרי?

רישום סימן מסחרי נעשה באמצעות הגשת טופס בקשת רישום סימן מסחר עבור מוצר או שירות. הטופס מוגש למחלקת סימני מסחר / רשם סימני המסחר ברשות הפטנטים. הטופס צריך לכלול תיאור חזותי של הסימן וכן את הסיווג הנבחר של הסימן לקבוצת המוצרים או השירותים לגביהם מוגשת הבקשה. הטופס יכול להיות מקוון.

הגשת בקשת רישום סימן מסחר כרוכה בתשלום אגרה. גובה התשלום משתנה ממדינה למדינה. שיעור האגרה להגשת בקשת רישום סימן מסחר בסוג טובין יחיד (נכון ליולי 2018) היא 1,604 ש”ח.

לאחר שהוגשה הבקשה היא נבחנת ונבדקת על ידי רשם סימני המסחר ובמידה והסימן נמצא כשיר לרישום, מתפרסמת על כך הודעה ביומן סימני המסחר של רשות הפטנטים.

במשך שלושה חודשים יכול כל אחד מהציבור להגיש התנגדויות לרישום הסימן. לאחר פרק זמן זה ובמידה ולא הוגשו התנגדויות, הבקשה מאושרת וסימן המסחר נרשם.

לקריאה נוספת>>> שלבי רישום סימן מסחר

תוקף ההגנה של סימן מסחר רשום

שאלה: מה תוקף ההגנה של סימן מסחר?

אין הגבלה להגנה של סימן המסחר זאת בכפוף לתשלום אגרות חידוש במועדן (בישראל כל 10 שנים). במדינות מסוימות נדרש שימוש עסקי ממשי בסימן המסחר על מנת לשמר את תוקף ההגנה.

 

במשרדנו ד”ר צביון, עורכי פטנטים וקניין רוחני בעלי ניסיון בהיבטים השונים של תחום הקניין הרוחני: פטנטים, סימני מסחר, מדגמים ועוד. שרותי המשרד כוללים חיפושי מידע, כתיבה, עריכה והגשת בקשות לרישום קניין רוחני כגון: רישום פטנטים בישראל ובעולם, רישום סימני מסחר ומדגמים. משרדנו מלווה את הליך הגשת הבקשה והבחינה על ידי הרשויות תוך מתן ייעוץ מקיף וליווי אישי למגיש הבקשה.

 

יש לי פטנט מה עושים? לשאלות ותשובות נפוצות בנושא רישום פטנטים בישראל>>> לחצו כאן