חוק העיצובים – עיצוב – IN מדגם – OUT

מדגם תועלת בדומה לפטנט מגן על המצאה
מדגם תועלת (Utility Model)
21 במאי 2018
סמכויותיו של רשם סימני המסחר והשירותים הניתנים במחלקת סימני המסחר
רשם סימני המסחר / מחלקת סימני מסחר בישראל
15 בנובמבר 2018
הצג הכל

חוק העיצובים – עיצוב – IN מדגם – OUT

חוק העיצובים / חוק המדגמים החדש

חוק העיצובים - הגנה על עיצובים / הגנה על מדגמים

בעוד כחודש, ב-7 באוגוסט, ייכנס לתוקפו חוק העיצובים (מדגמים) הישראלי החדש, שנועד להחליף את פקודת הפטנטים והמדגמים, פקודה מנדטורית ארכאית שנחקקה בשנת 1924 על ידי הבריטים (חוק הפטנטים שהסיר את נושא הפטנטים מפקודת הפטנטים והמדגמים הוסדר כבר ב-1967).

חוק העיצובים התשע”ז-2017  נותן מענה לשינויים ולהתפתחויות שחלו בתחום זה ונושא בשורה חדשה למעצבים ולבעלי עסקים בהיקף ההגנה שהוא מעניק לעיצובים ובאכיפת הגנה זו.

חוק העיצובים – חידושים

החוק החדש עודכן על רקע התפתחות טכנולוגית והתרחבות השימוש ב”העיצוב הלא מוחשי”. החוק החדש כולל שינויים רבים שאת חלקם נסקור במאמר זה:

  • אחד החידושים בחוק הוא החלפת המונח “חפץ” בפקודת הפטנטים והמדגמים, במונח “מוצר” בחוק החדש. חידוש זה מאפשר לכלול בהגנה הניתנת בחוק גם מוצרים לא מוחשיים כגון: סימנים גרפיים ותצוגת מסך.
  • שינוי נוסף הוא הארכת משך ההגנה ל-25 שנה (במקום 15 שנה בפקודת הפטנטים והמדגמים) מהמועד הקובע שהוא מועד הגשת הבקשה לרישום, בכפוף לתשלום האגרות במועדן.
  • גם במקרה של עיצוב שנרשם לפני שהחוק החדש נכנס לתוקפו, אפשר להאריך את תקופת ההגנה בשלוש שנים נוספות, כלומר עד 18 שנים, בכפוף לתשלום אגרה.
  • חידוש בולט הוא מתן הגנה לעיצובים לא רשומים. גם מוצרים שלא נרשמו כ”עיצוב” על ידי רשות המדגמים יהיו זכאים להגנה שתוקפה 3 שנים מהמועד הקובע שהוא מועד המכירה או הפרסום של המוצר בארץ או בחו”ל, ובלבד שעיצוב זה הינו חדש ובעל אופי ייחודי בהתאם להוראות החוק. וכן, בתנאי שהמוצר נושא העיצוב הוצע למכירה או הופץ בציבור בישראל באופן מסחרי, בידי בעל העיצוב או מי מטעמו, לרבות באמצעות האינטרנט, בתוך שישה חודשים מהמועד הקובע.
  • החוק החדש מוסיף “תקופת חסד” בת 12 חודשים מתאריך חשיפת המוצר ועד לרישומו כעיצוב. כך מאפשר החוק לבעל המוצר לחשוף את המוצר החדש לשוק מבלי לפגוע בתנאי החדשנות הדרוש לרישומו.
  • במקרה של הפרת עיצוב רשום או עיצוב לא רשום, רשאי בית המשפט לפסוק פיצויים בלא הוכחת נזק בסכום של עד 100,000 ש”ח.

לסיכום,

חוק העיצובים החדש מספק למעצבים כלים עדכניים להגנה על עיצובים ושמירה על זכויותיהם במטרה לעודד חדשנות עיצובית.

 

למשרדנו, ד”ר צביון, עורכי פטנטים וקניין רוחני ניסיון רב בהגשת בקשות לרישום עיצובים תעשייתיים וגרפיים בישראל ובעולם. מומחה לקניין רוחני ילווה אותך באופן אישי לאורך כל תהליך הרישום ואף לאחר קבלת העיצוב הרשום.

לקריאה נוספת:

רישום פטנטים בישראל

רישום סימני מסחר