גלגוליו של חוק הפטנטים הישראלי

ד"ר יורם צביון על רישום פטנטים
אחד על אחד עם ד”ר צביון – “חדשות קיסריה”
23 ביולי 2017
רשות הפטנטים מגינה על זכויות הקניין הרוחני בישראל
רשות הפטנטים ורשם הפטנטים בישראל
31 בדצמבר 2017
הצג הכל

גלגוליו של חוק הפטנטים הישראלי

לכבוד חגיגות היובל של חוק הפטנטים קבלו סקירה קצרה אודות החוק

חוק הפטנטים הישראלי חוגג יובל שנים – עיתוי מצוין לסקירה היסטורית קצרה אודות החוק ואודות דיני פטנטים הכלולים בו:

חוק הפטנטים הישראלי מגן על זכויותיו של מי שהגיש בקשה לפטנט שהוא גם הבעלים שלה, ובהמשך מעניק להמצאה מעמד של פטנט.

ראשיתו של החוק ב”פקודת הפטנטים והמדגמים” שהחילו הבריטים בינואר 1925 בתקופת המנדט באזורנו.

לפני 50 שנה בדיוק, בשנת 1967, הוסדר חוק הפטנטים שהסיר מהפקודה את כל נושא הפטנטים והותיר בה בתוקף את המדגמים.

ביולי האחרון, יותר מ-90 שנים לאחר שפקודת הפטנטים והמדגמים נכנסה לתוקף, נחקק חוק העיצובים החדש שיחל באוגוסט 2018, אבל על כך במאמר אחר: חוק העיצובים.

החוק הוא מסמך משפטי הכולל 14 פרקים וכ– 200 סעיפים המתייחסים להיבטים השונים בתהליך רישום הפטנט, בחינתו, והשימוש בו, ועוד.

חוק הפטנטים הישראלי – למסמך המלא לחצו כאן>>>

דיני פטנטים הכלולים בחוק:

להלן טעימה קטנה מהפרקים ומהסעיפים השונים הכלולים בחוק הפטנטים הישראלי:

הגדרות הפרק הראשון בחוק הפטנטים מגדיר את הביטויים הרלוונטיים ואת התפקידים השונים הקשורים לתחום הפטנטים. כגון: בעל אמצאה, עורך פטנטים, בוחן ותאריך הבקשה לרישום פטנט.

כשירות לפטנט פירוט הקריטריונים הנדרשים על מנת שאמצאה תיחשב כשירה לרישום כפטנט, סוגי פרסומים שאינם פוגעים בזכות בעל האמצאה, התנאים לדין קדימה וכו‘.

ההליכים למתן פטנט בפרק זה מתוארים השלבים השונים בחיי הפטנט החל מהגשת הבקשה לרישום פטנט, דרך תהליך הבחינה, ועד למתן פטנט רשום והתנאים להתנגדות למתן פטנט.

מכיוון שישראל חברה באמנת פריז וכן באמנות ה-PCT וה-WTO, נוסף לפרק זה חלק נוסף העוסק בתהליך הגשת בקשות בינלאומיות לפטנט.

פטנט, שינויו וביטולו הזכויות הנובעות מפטנט רשום, תוקף הפטנט והאגרות הנדרשות לתשלום והאפשרות לביטול פטנט.

פרקים נוספים בחוק הפטנטים עוסקים בזכויות בעלי הפטנטים, סמכויות המדינה בנושא הפטנטים, התנאים להגבלת או לביטול זכויות בעל הפטנט, דינן של המצאות שפותחו במהלך עבודתו של בעל ההמצאה כשכיר, התנאים הנדרשים לעיסוק כעורך פטנטים, תפקיד רשות הפטנטים ורשם הפטנטים, תביעות על הפרת פטנט והפיצויים הניתנים במקרה זה והתקנת והסדרת תקנות לחוק הפטנטים.

תיקונים לחוק הפטנטים:

חוק הפטנטים הישראלי מתעדכן מעת לעת, בעיקר עם הצטרפותה של ישראל לאמנות השונות (אמנת פריז, PCT וכו‘), אך גם כדי להתאימו לקצב ההתפתחות הטכנולוגית ולשינויים החלים בתחום החדשנות בארץ ובעולם.

במהלך 50 השנים שחלפו מאז הוסדר החוק הוכנסו בו מספר שינויים:

כך לדוגמא, בשנת 1995 הוכנס לחוק תיקון בנושא יישום אמנת בודפשט והאמנה בדבר שיתוף פעולה בפטנטים (PCT).

תיקון נוסף שנעשה ב-1998 איפשר את הארכת תקופת ההגנה לפטנט מעבר לתקופה של 20 שנה.

בשנת 2010 עבר בקריאה שניה ושלישית בכנסת תיקון המבטל את חובת רשות הפטנטים להדפיס פרסומים ברשומות של יומן הפטנטים והמדגמים וקובע כי הפרסום ייעשה באתר האינטרנט של הרשות.

בשנת 2011 אושר בכנסת תיקון שהגדיר את רשות הפטנטים בישראל כרשות בינלאומית לחיפוש ולבחינה מקדימה תחת אמנת ה-PCT (Patent Cooperation Treaty) היא האמנה הבינלאומית לשיתוף פעולה בנושאי פטנטים. לפני תיקון זה מבקשים ישראלים שביקשו להגיש בקשת PCT – בקשה בינלאומית לרישום פטנטים היו חייבים לפנות לרשות חיפוש ובחינה בינלאומית באירופה או בארהב. התיקון לחוק מאפשר למבקשים ישראלים להגיש את בקשת ה-PCT והחיפוש/בדיקה ברשות הפטנטים בישראל המשמשת כקבלן של הרשות הביןלאומית.

בשנת 2012, במסגרת תיקון מספר 10, הוכנס לחוק הפטנטים שינוי שסינכרן את החוק הישראלי עם שאר העולם: פרסום מוקדם ומלא של בקשות פטנט אפילו לפני אישור הבקשה.

שינוי זה קבע כי בקשה לפטנט וכל תחולת תיק הבקשה יהיו זמינים לציבור לאחר 18 חודשים מתאריך ההגשה או התאריך שנקבע על פי דין קדימה (עד לתיקון זה היו תיקי הבקשות נותרים חסויים עד לקבלת הבקשה). בנוסף, בקשות מסוג PCT יהיו פתוחות לעיון הציבור בדרך כלל לאחר 45 יום ממועד הגשת הבקשה בישראל וניתן יהיה לעיין בבקשות אונליין באתר האינטרנט של רשות הפטנטים.

בשנה זו הוכנסו לחוק הפטנטים שינויים נוספים כגון: התחשבות הבוחן בהגשה של חומר על ידי צד שלישי והתנאים להקדמת בחינת הבקשה לפטנט.

בשנת 2014, הוכנס לחוק תיקון מספר 11 הכולל הוראות חדשות אודות סדר הזמנים להגשת בקשות לצווי הארכה, חובת רשם הפטנטים לפרסום הודעות בנושא, אופן הגשת בקשות לצווי הארכה ועוד.

לסיכום,

חוק הפטנטים הוא מסמך מורכב הכולל דיני פטנטים שונים שעורכי פטנטים מכירים היטבלאורך 20 שנות פעילותנו צברנו ניסיון רב בכל ההיבטים השייכים לתחום הקניין הרוחני: פטנטים, סימני מסחר, מדגמים ועוד. הצוות שלנו כולל עורכי פטנטים מקצועיים המתמחים במגוון רב של תחומים, כגון: תוכנה, ביוטכנולוגיה, אלקטרוניקה, כימיה ועוד.

אם חשבת על רעיון או פיתחת מוצר חדש, נשמח לסייע לך להגן עליו מפני מתחרים >> ליצירת קשר