תחזוק בקשות רישום פטנט וחידוש פטנטים

 

תחזוק בקשות רישום פטנט וחידוש פטנטים

תהליך רישום פטנטים הוא תהליך מורכב וארוך הכולל מספר שלבים ומתחיל בהגשת בקשת רישום פטנט בישראל או בעולם.
אך גם לאחר שהוגשה הבקשה בצירוף תיאור המוצר והשרטוטים הנדרשים לא ניתן לנוח על זרי הדפנה.

מעקב וטיפול אחר השלבים לקבלת האישור הפורמלי לפטנט

לאחר שרשם הפטנטים אישר את דבר הגשת הבקשה ואת התאריך שבו הוגשה (“תאריך הבכורה”), בקשת הפטנט עוברת לשלב הבחינה.

בשלב זה, הנקרא גם “Patent Pending” נבדקת הבקשה על ידי בוחני הפטנטים של רשות הפטנטים.
תהליך בחינת הפטנט יכול להמשך מספר שנים, תלוי במדינה בה הוגשה הבקשה.

במסגרת התהליך עשוי מגיש הבקשה להידרש לביצוע פעולות מסוימות, לדוגמא, מתן מענה להשגות הבוחן או ביצוע תיקונים מסוימים בבקשה, בכדי לקדם את התהליך, שאם לא כן יפקע תוקף הבקשה.

לאחר שהבקשה אושרה על ידי בוחן הפטנט בנוסח שהוסכם על ידיו, מתפרסמת הודעה על קיבולה של הבקשה ביומן הפטנטים של רשות הפטנטים על מנת לאפשר הגשת התנגדויות.

את ההתנגדויות ניתן להגיש ממועד קבלת הבקשה למשך תקופה של שלושה חודשים.
ניתן להתנגד לפטנט בגין אי עמידה בדרישות (פרסום קודם, העדר חידוש או העדר התקדמות המצאתית) או בטענות כנגד הבעלות על הפטנט.

הליך ההתנגדות מתנהל כהליך משפטי לכל דבר וכולל תצהירים, עדויות, סיכומים ולבסוף החלטה של רשם הפטנטים או פוסק אחר המוסמך לפסוק בתחום הקניין הרוחני.

בסיום הליך ההתנגדות יוחלט האם לרשום את הפטנט, האם להעבירו הליכי בחינה נוספים או להסירו.

במידה והוחלט לרשום את הפטנט או במידה ולא הוגשו התנגדויות עד לתום שלושת החודשים, נרשמת ההמצאה כפטנט.

על מנת לקצר את תהליך הבחינה ואישור הפטנט, ניתן להגיש בקשה מיוחדת לזירוז הבחינה. בהגשת הבקשה נדרש תשלום אגרה נוספת אך תהליך קיבול הבקשה לרישום פטנט יכול להתקצר למספר חודשים בלבד.

ראוי להדגיש, שאישור פטנט במדינה מסוימת אינו מבטיח כלל את אישורו במדינות אחרות, לכן משרדנו יבחן את התועלת שבבקשת בחינה מזורזת לפני המועד הטבעי, בהתאם ליעדים העסקיים של בעל הפטנט.

חידוש פטנטים

בישראל, תוקף פטנט הינו ל-20 שנה בכפוף לתשלום אגרות חידוש פטנטים במועדן. אגרת חידוש אחת יש לשלם לאחר שש שנים ממועד ההגשה, אם הפטנט התקבל. את האגרה הנוספת יש לשלם לאחר 3 חודשים מיום אישור ורישום ההמצאה כפטנט, אגרה זו מאריכה את תוקף הפטנט ל-6 שנים מיום הגשת בקשת רישום פטנט.

לאחר מכן, נדרש תשלום האגרה בכל 4 שנים. אין בעצם קשר בין התשלום הראשון לתשלום השני. אחר כך יתבצע תשלום כל 4 שנים.

ניתן לשלם סכום חד פעמי המעניק לפטנט הגנה למשך 20 שנה ללא צורך בתשלום אגרות חידוש מדי תקופה.

במדינות מסוימות, כמו קנדה, יש צורך בתשלום אגרה שנתית עוד בטרם אושרה בקשת הפטנט.

משרדנו מתמחה בהגשת חידושי פטנטים באירופה באופן ישיר (On-Line) לרשות הפטנטים המקומית. אופן הגשה זה מאפשר לחסוך חלק ניכר מהעלויות הכרוכות בתהליך זה.

קראו מה צריך לדעת עוד על הגשת פטנט >>

באותו נושא – קראו על הגשת בקשת רישום סימן מסחר>>.