תהליך קבלת אישור לקיבול הפטנט

 

תהליך קבלת אישור לקיבול הפטנט

רישום פטנט הינו תהליך מורכב שיכול להימשך מספר שנים ומגיע לסיומו באישור לרישום ההמצאה כפטנט.

אין אפשרות להעריך מראש את משך הזמן שייקח לקבלת אישור על רישום פטנט, מכיוון שהוא תלוי בגורמים רבים: המדינה בה הוגשה הבקשה לקבלת פטנט, מספר דו”חות הבוחן המתקבלים ונענים על ידי משרד הפטנטים בו מתנהלת בקשת הפטנט, עמידה בלוח הזמנים של רשות הפטנטים, העברת התשלומים במועדם וכל זאת עד לקבלת אישור הבוחן לכשרות ההמצאה.

לאחר פרסום הודעה על קיבול בקשת פטנט ביומן הפטנטים, ישנה תקופת המתנה נוספת שאורכת שלושה חודשים במהלכה ישנה אפשרות לכל אדם מהציבור להגיש התנגדות לרישום הפטנט.
במידה ולאורך תקופה זו לא הוגשו התנגדויות – הבקשה מאושרת וניתן לרשום את ההמצאה כפטנט.

לעיתים, באם ישנה בקשת רישום פטנט הממתינה לאישור במספר מדינות ובאחת מהן מתקבלת הודעה על קיבול, ניתן להסתמך על הודעה זו על מנת לקבל אישור לפטנט במדינות אחרות, ללא בחינת הבקשה. מצב זה אפשרי רק במידה והמדינות חתומות על האמנה המתאימה (PPH – Patent Prosecution Highway).

בישראל, במידה וישנן נסיבות המצדיקות זאת, ניתן להגיש ולקבל בקשת זירוז לבחינת הפטנט. אך זאת בתנאי שהבקשה מנומקת היטב ומפורטות בה כל העובדות הרלוונטיות. בנוסף, יש להקפיד על כתיבה נכונה של הבקשה על מנת שלא להזיק לתהליך.

בקשת רישום פטנט היא עניין מורכב המצריך זמן רב של עשייה הן מצידו של בעל ההמצאה והן מצידו של משרד עורכי פטנטים אשר רושם את הפטנט ברישומים המקובלים.
עיקר המורכבות של העניין נובעת מהביורוקרטיה הרבה ומהדיוק הרב בו יש לנקוט בעת הכנת הבקשה לרישום פטנט. ככל שהבקשה תהיה מדויקת יותר ומנוסחת על פי הכללים בחוק, כך יעלה הסיכוי לאישורה ולקיצור זמן בחינתה.

רישום פטנט באמצעות משרד עורכי פטנטים

מומלץ לכל אדם המבקש לרשום פטנט לפעול באמצעות משרד עורכי פטנטים בעל וותק המנוסה בתחום רישום פטנטים וקניין רוחני אחר. בניית האסטרטגיה הנכונה בתהליך הרישום תוך התחשבות באילוצים השונים של בעל ההמצאה, מסייעת בקידום התהליך ויכולה לקצר את זמן ההמתנה לאישור על רישום פטנט.

לרשותך צוות מיומן ומקצועי המתמחה ברישום זכויות קניין רוחני: רישום פטנט, רישום סימן מסחר ועיצוב (מדגם) בארץ וברחבי העולם.
צוות משרד ד”ר צביון עורכי פטנטים וקניין רוחני ילווה אותך באופן אישי לכל אורך התהליך משלב חיפוש המידע, דרך כתיבת והגשת בקשת רישום פטנט בישראל ובעולם, ואף לאחר קבלת האישור המיוחל.