רשם סימני המסחר / מחלקת סימני מסחר בישראל

חוק העיצובים / חוק המדגמים החדש
חוק העיצובים – עיצוב – IN מדגם – OUT
5 ביולי 2018
שלושה דברים שכדאי לעשות (ולא לעשות) עם רעיון
3 דברים שכדאי לעשות (ולא לעשות) עם רעיון
9 בדצמבר 2018
הצג הכל

רשם סימני המסחר / מחלקת סימני מסחר בישראל

סמכויותיו של רשם סימני המסחר והשירותים הניתנים במחלקת סימני המסחר

רשם סימני המסחר הוא על פי פקודת סימני המסחר (סעיף 5), עובד מדינה שהוא עורך דין הכשיר להיות שופט מחוזי. רשם סימני המסחר מתמנה על ידי שר המשפטים ובפיקוחו מתנהל פנקס סימני המסחר הרשומים בישראל.

סמכויותיו של רשם סימני המסחר הן רבות ומגוונות ובמסגרת תפקידו הוא רשאי לדחות בקשת רישום סימן מסחר או לקבל אותה כמו שהיא או בכפוף לשינויים, תיקונים או הגבלות מסוימות, לדון בהתנגדויות, לתקן טעויות בבקשות שהוגשו ולבצע פעולות נוספות הנדרשות כדי להבטיח רישום סימן מסחרי תקין, שימוש נכון והגנה על סימני המסחר.

מחלקת סימני מסחר:

פעילות רשם סימני המסחר מתנהלת ברשות הפטנטים במחלקת סימני המסחר. ברשות הפטנטים פועלות שלוש מחלקות נוספות, מלבד מחלקה זו:

  1. מחלקת הפטנטים האחראית על הטיפול בבקשות לרישום פטנטים המתקבלות מישראל ומהעולם.
  2. מחלקת העיצובים / מדגמים המטפלת בבקשות לרישום עיצובים (מדגמים).
  3. מחלקת PCT האחראית על טיפול בבקשות בינלאומיות לרישום פטנט בכפוף לאמנת ה-PCT (Patent Cooperation Treaty) , אליה הצטרפה ישראל בשנת 1996.

במחלקת סימני מסחר מתקבלות הבקשות לרישום סימני מסחר ובהתאם לתאריך הגשתן, ממתינות לבחינה על ידי בוחני המחלקה. בוחני המחלקה מוודאים שהסימן המבוקש לרישום עומד בתנאים הנדרשים המפורטים בדין.

במידה והסימן המבוקש נמצא כשיר לרישום, מתפרסמת הודעה על כך ביומן סימני המסחר ובמשך זמן קצוב ניתן להגיש התנגדויות לרישום הסימן. אם לא הוגשו התנגדויות נרשם הסימן כסימן מסחר.

שירותים נוספים הניתנים במחלקת סימני המסחר, מלבד רישום סימן מסחר, הם: שירות חיפוש מידע בתשלום אודות סימני מסחר זהים או דומים לסימן המבוקש, הפקת מסמכים ועוד.

החל מ-2010, בעקבות הצטרפותה של ישראל לפרוטוקול מדריד, ניתן להגיש באמצעות מחלקת סימני המסחר גם בקשה בינלאומית לרישום סימן מסחר במדינות רבות בעולם. בקשה מסוג זה ניתן להגיש על בסיס בקשת רישום סימן מסחר קיימת שהוגשה בישראל לרישום סימן מסחר או על בסיס סימן מסחר הרשום בישראל.

שירותים נוספים הזמינים באתר האינטרנט של רשם סימני המסחר כוללים שירות חיפוש מידע חינמי – מאגר סימני המסחר, אודות בקשות לרישום סימני מסחר וסימני מסחר רשומים, וגישה ליומן סימני המסחר.

עורכי הפטנטים והקניין הרוחני במשרד ד”ר צביון, צברו עשרות שנים של ניסיון בהגנה ורישום סימני מסחר בישראל ובעולם. שירותי המשרד בתחום זה כוללים: עריכת חיפושי סימני מסחר בארץ ובעולם, עריכה והגשת בקשות לרישום סימני מסחר, ייעוץ ומתן חוות דעת ועוד.

לקריאה נוספת:

רישום פטנט בישראל

רישום סימן מסחרי