סימן מסחר ומה כדאי לדעת עליו?

הגשת בקשה לרישום פטנט - אמנת פריז
מהי אמנת פריז
8 ביוני 2016
עורך פטנטים מומלץ
עורך פטנטים מומלץ: בחירה נכונה של עורך פטנטים
22 בינואר 2017
הצג הכל

סימן מסחר ומה כדאי לדעת עליו?

סימני מסחר

סימן מסחר מהו?

סימן מסחר הוא כלי שיווקי מרכזי בעולם המסחר, המשייך סחורות ושירותים לבעליהם המקורי ומבדיל אותם ממתחריהם. סימן המסחר יכול להיות מורכב מאותיות, מספרים, מילים, דמויות, או אותות אחרים, או שילובם בשניים או שלושה מימדים.

חשוב לעשות הבחנה בין המונח “שם מסחרי”  -שם החברה או העסק שאינו מזהה, לבין “סימן מסחרי” המזהה את החברה כמקור למוצר/שירות, אם כי לעתים הבחנה זו מיטשטשת.

ברוב המקרים משקיע בעל הסימן מאמצים ומשאבים רבים בסימן המסחר והדין מעניק הגנה על שימוש בלעדי לבעל הסימן, הנתפס כקניין לכל דבר ועניין.

על פי פקודת רשם סימני המסחר, על מנת שבעל הסימן יוכל לקבל את ההגנה הנ”ל עליו לרשום אותו אצל רשם סימני המסחר. לפני הגשת בקשת רישום סימן מסחרי, מומלץ לבצע חיפוש במאגרי מידע שונים (כגון מאגר סימני המסחר של רשות הפטנטים) על מנת לוודא שסימן המסחר אותו רוצים לרשום אינו זהה או דומה לסימן מסחר קיים.

ישנן דרגות שונות של הגנה הניתנות לסימן מסחרי, כאשר מידת ההגנה הניתנת לסימן הרשום ו/או הידוע היטב יכולה, בין השאר, להיקבע לפי מידת האופי המבחין הנרכש ו/או המוניטין שהוא צבר.

סימן בעל אופי מבחין הוא סימן שאפשר לשייכו למקור מסוים, זאת על ידי רכישת משמעות משנית שהיא המקשרת את המוצר לבעליו, לדוגמא: תנין שהמשמעות הראשונה שלו היא בעל חיים והמשמעות השניה היא מוצר ששייך לחברת לקוסט.

סימן שרכש אופי מבחין ומשמעות משנית במידה גבוהה יקבל הגנה גבוהה יותר. כלומר, מידת הדמיון הנדרש לצורך פסילת סימני מסחר אחרים אשר הוגשו לרישום אחריו תהיה נמוכה יותר.

דרישת האופי המבחין לכשירות רישום סימן מסחר מבוקש אצל רשם סימני המסחר.

סימן מסחר כשיר לרישום אצל רשם סימני המסחר הוא סימן מסחר בעל אופי מבחין ברמה מספקת על פי הדין.

לקריאה נוספת:

רישום סימני מסחר – אופי מבחין מולד:

נהוג לדרג את מידת האופי המבחין המולד לכמה רמות:

  1. סימן תיאורי/גנרי: סימן המתאר את המוצר או תכונה של המוצר שלגביו מבוקש רישום הסימן. סימן תיאורי אינו כשיר לרישום מעצם הגדרתו ואינו מקבל הגנה כלשהי, לדוגמא: הסימן “דלק” המתאר מוצרי דלק לרכבים אינו יכול להירשם אצל רשם סימני המסחר כסימן מכיוון שאינו בעל אופי מבחין מולד. כלומר, ביום שנוצר הסימן לא היה אפשר להבחין באמצעותו בין המוצרים של חברת “דלק” לבין המוצרים המתחרים.
  2. סימן מתאר: סימן המתאר במפורש תכונה במוצר. סימן כזה, יהיה כשיר לרישום כסימן מסחר במידה ויוכח שצבר אופי מבחין נרכש. לדוגמא: המילים “American Airlines” הן סימן מתאר אך ניתנות לרישום כסימן מסחר.
  3. סימן מרמז: סימן בו נדרשת לצרכן מחשבה קצרה כדי לקשר את הסימן עם השירות או המוצר. סימנים מסוג זה הם כשירים לרישום כסימן מסחר אצל רשם סימני המסחר והם לרוב בעלי אופי מבחין מולד. כך למשל, ניתן לרשום את הסימן “דואר עוקב” כסימן מסחר לגבי שירות המאפשר להפנות דואר לכתובת החדשה במקרה של מעבר דירה.
  4. סימן שרירותי: מילים הקיימות בשפה אך אינן קשורות למוצר. כך, הסימן “APPLE” לגבי מוצרי מחשוב. מדובר בשמות בעלי אופי מבחין מולד אשר מקבלים הגנה חזקה.
  5. סימן דמיוני: מדובר בסימן שהומצא על ידי בעליו שאינו קשור כלל למוצר אשר אותו הוא מסמן. סימן מסחר דמיוני הוא בעל אופי מבחין מולד שמקבל את ההגנה החזקה ביותר. כך, המצב בסימן “Google” המהווה מילה חדשה אשר אינה נמצאת במילון.

רישום סימני מסחר – אופי מבחין נרכש:

במקרים מסוימים סימן מסחר יכול להיחשב כשיר לרישום גם אם הוא נעדר אופי מבחין מולד, זאת אם הוא בעל אופי מבחין נרכש, כאשר לאחר שימוש ממושך הציבור מזהה את הסימן עם בעליו.

המבחנים להוכחת אופי מבחין נרכש הם:

  1. מבחן היקף השימוש: במובן זה מתייחסים למהות השימוש ולא למשך השימוש, כלומר, אם השימוש היה נגיש לצרכן הישראלי או אם השימוש היה צר וזניח.
  2. מבחן השיווק והמכירות: מסמכים וראיות בקשר לנתוני המכירות ולהוצאות השיווק והפרסום. לעיתים, בעלי הדין יבצעו סקרים כדי להוכיח את טענותיהם.

סימן מסחר מוכר היטב:

במקרים מסוימים, ניתנת הגנת החוק לסימן מסחר שאינו רשום אצל רשם סימני המסחר. זהו סימן מוכר היטב ( “סימן מפורסם” או סימן “חזק”), הקריטריונים הבוחנים את “חוזקו” של הסימן בקרב הקהל הרלוונטי הם: הכרה, הוקרה ומשאבים שהושקעו.

בנוסף, בשונה מסימן מסחר רגיל, סימן מוכר היטב זוכה להגנה גם על שימוש לא מורשה על ידי בעליו בקשר למוצרים אחרים שלא בתחום המסחרי אליו הוא משויך ישירות (הגדרה שונה). דבר זה נובע מתפיסת הדין לפיה סימן מוכר היטב עשוי להיפגע עקב דילול המוניטין שעשוי להיות משויך אליו, גם על ידי מוצרים או שירותים שאינם בתחומו.

לדוגמא: קוקה קולה הוא סימן מסחר מוכר היטב שמקבל הגנה גם על מוצרים שאינם מתחום המשקאות.

 

לסיכום, סימן מסחר הינו כלי שיווקי ומסחרי חשוב, המשמש כסימן זיהוי לעסק או למוצר בעסק, ואף יוצר בידול עסקי. ככל שיש מוניטין טוב יותר, כך עולה חשיבות השימוש בסימן המסחר וגם ההיפך: סימן מסחר מבדל יוצר מוניטין.

מה כולל הליך רישום סימן מסחר? כל המידע כאן