חיפוש פטנט רשום: איך מבצעים בדיקת פטנטים קיימים

בדיקת פטנטים – סוגי חיפושי מידע לפטנטים

ישנם סוגים שונים של חיפוש מידע על פטנט רשום הנדרשים בתחום הפטנטים, נתמקד בשניים מהם:

1. חיפוש פטנטים המתמקד בבקשות והמצאות קיימות על מנת להעריך את הסיכוי בקבלת אישור לרישום פטנט על המצאה או קניין רוחני מסוג אחר.

2. חיפוש פטנטים הנועד לבעל פטנט רשום המעוניין לתבוע מתחרים בעלי פטנטים רשומים המפרים את זכויות הפטנט שברשותו.

1. חיפוש פטנט רשום לפני הגשת בקשה לרישום פטנט:

בדיקת חדשנות / פטנטביליות – Patentability:

במסגרת בדיקת פטנטים זו מתבצע חיפוש פטנטים מעמיק במאגרי מידע שונים בארץ ובעולם הכוללים רשימת פטנטים, במטרה לגלות האם ישנם פרסומים קודמים הדומים להמצאה הרלוונטית.
החיפוש כולל פטנטים רשומים, בקשות שהוגשו לרישום פטנט, מאמרים מקצועיים, פרוספקטים ופרסומים באינטרנט.

בדיקת חדשנות מתבצעת לפני עריכת הבקשה לרישום פטנט ומטרתה לוודא שההמצאה עומדת בדרישת תנאי החדשנות, אחד משלושת התנאים לרישום פטנט לפי חוק הפטנטים.

תוצאות הבדיקה יסייעו לקבוע האם ניתן להמשיך ולרשום את ההמצאה כפטנט, אך בדיקת פטנטים זו אינה מאפשרת לנו לדעת האם אנו עלולים להפר את הזכויות של פטנטים רשומים אחרים. לשם כך נדרשת בדיקה מסוג אחר: חופש פעולה או Freedom To Operate.

בדיקת חופש מסחרי בפטנט – FTO – Freedom To Operate.

חיפוש פטנטים מסוג חופש מסחרי או חופש פעולה, הוא חיפוש מקיף הרבה יותר הנועד לוודא שפעולה מסוימת, כמו ייצור או שיווק ההמצאה שלנו, אינה מפירה את הזכויות של פטנטים רשומים אחרים, ומכאן שמו: חופש פעולה.

מטרת חיפוש פטנט רשום היא לאתר פטנטים רשומים שעדיין בתוקף במדינות שבהן בעל ההמצאה מעוניין לבצע את הפעולות הנ”ל.
הליכי החיפוש שהוזכרו לעיל עלולים להימשך מספר רב של ימים (תלוי בסוג החיפוש) אך באפשרותם לחסוך את סכומי הכסף הרבים, הזמן והמשאבים שיושקעו בהכנת הבקשה לרישום הפטנט ו/או השקעה בייצור מוצר חדש.

2. חיפוש פטנט רשום כהכנה לאכיפת פטנט:

בעל פטנט רשום המבקש לתבוע מתחרים אשר מפרים את זכויותיו בפטנט יבקש לאתר את החולשות בפטנטים של מתחריו על מנת להכין את תביעתו בגין הפרת פטנט.
חיפוש פטנט רשום יתמקד בסט התביעות של הפטנט הרשום ויבקש לאתר מידע שפורסם לפני תאריך הגשת הבקשה, המוכיח כי ההמצאה איננה חדשה ובעל הפטנט איננו הראשון שחשב על ההמצאה.

חיפושי מידע הם חלק בלתי נפרד מכלל השרותים המוצעים ללקוחותינו במסגרת ההליכים לרישום פטנטים, רישום סימן מסחר ועוד.

 

למשרדנו, משרד הפטנטים ד”ר צביון, ניסיון עשיר בעריכת חיפושי מידע מקיפים במאגרי מידע מקומיים ובינלאומיים, תוך מתן ייעוץ מקצועי על דרכי הפעולה האפשריות בהתאם לתוצאות החיפוש.

לקריאה אודות חיפוש סימן מסחר באתר רשם סימני המסחר של רשות הפטנטים – לחצו כאן