מהי אמנת פריז

הגנה על קניין רוחני
הגדרות ומושגים שכדאי לכולכם להכיר
8 ביוני 2016
סימני מסחר
סימן מסחר ומה כדאי לדעת עליו?
7 בינואר 2017
הצג הכל

מהי אמנת פריז

הגשת בקשה לרישום פטנט - אמנת פריז

ב”אמנת פריז” חברות מרבית המדינות בעולם. לאמנה זו בין המדינות משמעויות רבות, אך נתמקד במשמעות העזרה הכלכלית שהיא מאפשרת בניהול בקשות הפטנט בעולם. בהתאם לאמנה, ניתן להגיש בקשות במדינות נוספות, בהמשך להגשה הראשונית במדינה אחת בלבד. האמנה נותנת מרווח זמן של שנה שלמה שבה אין צורך בהגשת בקשות במדינות נוספת, בד בבד עם שמירת הזכות להגיש במדינות אחרות בתום 12 חדשים, תוך שמירת זכות הבכורה.

עם הגשת בקשת פטנט במשרד פטנטים, כבקשת בכורה, מתחיל בעצם הליך רישום בקשת הפטנט. הגשת בקשת פטנט הינה טריטוריאלית ועל מנת לקבל פטנט בארצות נוספות על הממציא או המגיש לבצע הגשות המשך במדינות בהן הוא מיעד לעצמו פעילות בעתיד באמצעות עורך הפטנטים. עד תום שנה ממועד ההגשה הראשונה, באם ירצה המגיש להמשיך עם הליך רישום בקשת הפטנט, על הממציא להחליט בין שני מסלולים:

האחד – אמנת PCT – בקשה בינלאומית:

הגשה במסגרת אמנה זו תקפה לשנה וחצי (18 חדשים). גם במסגרת אמנה זו חברות מספר רב של מדינות העולם, כך שהגשה במסלול זה מקנה אפשרות לדחיית החלטה על הגשה במדינות יעד בסך כולל של 30 חדשים מתאריך ההגשה הראשונית. היתרון הוא, שבתקופה זו מקבלים חוות דעת מרשות הבדיקה הבינלאומית ואז ניתן לבחון את סיכויי ההצלחה לקבלת פטנט ובגיבוש החלטה לגבי השלב שבו יש להגיש בקשה במדינות היעד, שלב שנקרא ה”שלב הלאומי”.

למידע נוסף על עריכת פטנטים.

השני – הגשות לפי אמנת פריז:

הגשת בקשות המשך, שמתבצעת כאמור עד תום 12 חדשים ממועד ההגשה הראשונה, הגשת הבכורה. במסלול זה על הממציא להחליט על מדינות היעד בהן הוא רוצה להגיש את בקשת הפטנט שלו. לאחר ההגשה ב”שלב הלאומי”, יש להמשיך ולתחזק את בקשת הפטנט במדינה או במדינות הנבחרות על ידי תשלומים שנתיים או יותר. כל מדינה והחוקים שלה.

דיני פטנטים בארצות השונות שבהן מגיש הממציא את בקשתו אינם אחידים וקיימות שונויות הן בקשר לתהליך הטיפול בבקשה, מתן הפטנט, תחזוקה שנתית, התנגדויות ועוד. יש לדאוג לקבל התראות מקדימות על תאריכי היעד הצפויים והעלויות הצפויות על מנת לא לאחר תאריכים אלה. איחור בתשלומים או בהגשות יכולים לגרור קנסות ו/או איבוד תאריך הבכורה של הבקשה, או אף איבוד היכולת לקבל פטנט, וניהול נכון של בקשת הפטנט מונע מצבים אלה.

לקריאה על: רישום סימני מסחר >>