חמשת היסודות לפטנט מוצלח

פיתוח פטנטים
פיתוח פטנטים: רישום פטנט על רעיון
8 ביוני 2016
הגנה על קניין רוחני
הגדרות ומושגים שכדאי לכולכם להכיר
8 ביוני 2016
הצג הכל

חמשת היסודות לפטנט מוצלח

פטנט ממשי צריך לענות על חמישה יסודות

דיני פטנטים במדינות השונות מגדירים המצאה כשירת פטנט באמצעות כמה קריטריונים סטנדרטיים: חדשנות (עם גוון טכנולוגי כלשהו), המצאתיות, תועלת מעשית, וגם אולי דרישה ליצור תעשייתי. כדי שבקשת פטנט תקבל אישור להכללה בספר הפטנטים מטעם הממשלה, צריך שאותו בוחן מטעם רשם הפטנטים שהתמנה לעסוק בבחינת הבקשה לפטנט, בחינה מהותית ו/או פורמלית, ייתן את אישורו לכך. זה נעשה לרוב אחרי מספר דיונים בין המבקש לבוחן.

קבלת האישור הפורמלי על רישום פטנט איננה מהוה אישור סופי לתקפות הפטנט וגם אחרי האישור הפורמלי ניתן להגיש ערעור על תקפות הפטנט. זאת ועוד, רשם הפטנטים הישראלי יכול לנהל תהליך בדיקה נוסף על פטנט שכבר התקבל.

למידע נוסף על פיתוח פטנטים.

אבל בחינה מהותית של פטנט צריכה לשקול היבטים נוספים. הפטנט איננו מכונית שניתן לבדוק את ערכה בשוק ע”י טבלאות מוכנות, ועצם העובדה שפטנט קיים אינה אומרת דבר לגבי ערכו או ממשיותו ממש כמו הערבה מארבעת המינים בסוכות: יש מיני פטנטים שאין להם לא טעם ולא ריח למרות שהם חיים וקיימים לפי דיני פטנטים.
בסיכום זה מתוארים אבני בוחן שלפיהם ניתן להעריך את תקפות הפטנט שהם מעבר לתנאים המקובלים של חדשנות/המצאתיות/תועלת, בהנחה שאלו מתקיימים לפי דרישת המוסד הרשמי.

פטנט ממשי צריך לענות על חמשת היסודות הבאים:

ברקע הפטנט צריכה להיות המצאה ממשית – אבל איך מזהים המצאה?
מי שעשוי לזהות המצאה בצורה הטובה ביותר, ובאופן אינטואיטיבי, הוא איש מקצוע מהתחום שבו ההמצאה אמורה להיות מיושמת. גם משתמש הבקיא ברזי התחום עשוי להיות דמות ליחוס בענין זה. כלומר, המצאה היא מכלול של פעולות ו/או רכיבים שעשוי לתפקד באופן מועיל ובשונה מהקיים במציאות, אם ייושם מעשית.

פטנט צריך להיות כתוב בצורה נכונה – אבל מהי כתיבה נכונה?
רמת הפשטה מתאימה ורמת הבנה נכונה.
אמנם פטנט איננו אמור להיות רעיון ערטילאי, אבל ככל שהוא כתוב בצורה של מפרט יצור, תוקפו מצומצם. לא פחות חשוב, שכותב הפטנט ידע להכניס לתאור את אותם רכיבים/פעולות/הקשרים שאכן עשויים להביא לידי ביטוי את הפטנט (אחד או יותר) הגלומים בתאור.

התביעות בבקשת פטנט צריכות להיות מופשטות מספיק – אבל מהי תביעה נכונה? כמה תביעות נכון לרשום בבקשת פטנט?
מספיקה בד”כ אחת וברמת הפשטה מקסימלית!
רמת ההפשטה שבה נכתבת התביעה חשובה מאד להגדרת מטריית ההגנה שמתחתיה מוקצה אותו חלק מהעולם המיועד להיות מוגן.
בוחני הפטנטים אינם אוהבים הפשטה וילחמו בד”כ בשאיפה לדכא את ההפשטה. המאבק לשמירה על רמת ההפשטה הוא בד”כ מתסכל. ככל שמספר התביעות מצומצם יותר, מתחייבת רמת הפשטה גבוהה, מדוייקת יותר, אך יחד עם זאת ממשית יותר.

פטנט, אסור שיהיה סתמי, או – האם יש טעם לפטנט? כלומר, האם אין בו סתמיות?
גם אם ברקע הפטנט קיימת המצאה, כלומר חידוש טכנולוגי עם שימוש מעשי, יתכן וההמצאה חסרת יישום. דוגמה לכך היא המצאה הבאה לידי ביטוי אך ורק בסביבה טכנולוגית מיושנת ואף מיותרת.

פטנט צריך להיות בר הגנה – אבל האם ניתן להגן על כל פטנט?
אפילו אם כל התנאים הפורמליים הקודמים קוימו, עדיין יתכן שלא תהיה אפשרות להגן על הפטנט.
לדוגמה, מוצר המיוצר על פי שיטה המוגנת בפטנט, אבל האנליזה של המוצר לא תוכל להעיד על אותה שיטת יצור המוגנת, במקרה כזה יתכן שלא ניתן יהיה להצביע על הפרת הפטנט.

לקריאה מורחבת על הגנת רישום קניין רוחני – לחצו כאן

לקריאה מורחבת על הגנת רישום סימן מסחרי –  לחצו כאן