הגשת בקשות רישום פטנטים בישראל ובעולם

רישום פטנטים – כל הדרכים מובילות לפטנט

עסקים שונים ואנשים פרטיים, העוסקים בפיתוח מוצרים, עומדים בפני אפשרויות פעולה שונות במסגרת האילוצים שהם נתונים בהם.
אילוצים שונים, כגון אילוצי זמן ואילוצי תקציב, משפיעים על הדרך שבה יבחרו בעלי הקניין הרוחני לממש הגנה על הקניין שברשותם. אז מה כולל תהליך רישום פטנט בישראל ובכלל? על כך ועוד בהמשך.

רישום פטנטים – הגשת פטנט – בקשה רגילה 

תהליך רישום פטנט בישראל (ובכלל) מתחיל בדרך כלל בהגשת בקשת פטנט לרשם הפטנטים ברשות הפטנטים.
על בקשת פטנט לכלול את פרטי המבקש, פירוט ההמצאה: שם, תיאור, שרטוטים המפרטים את דרכי הביצוע של ההמצאה, וכן תביעות שמשמען הגדרות מדויקות וברורות של ההמצאה.

לצורך רישום פטנטים בישראל, ניגשים אל רשם הפטנטים ברשות הפטנטים על מנת שיאשר את הגשת הפטנט וכן את התאריך שבו הוגשה הבקשה שהוא “תאריך הבכורה”.
תהליך בחינת הבקשה נמשך מספר שנים ובמהלכו בודק רשם הפטנטים האם הבקשה עומדת בדרישות המשפטיות המפורטות בחוק הפטנטים הכולל דיני פטנטים שונים.

בסיום הליך הבחינה ובמידה ורשם הפטנטים מקבל את הבקשה, ניתן פרק זמן לציבור להעלאת התנגדויות. באם לא הועלו התנגדויות הבקשה תאושר וההמצאה תירשם כפטנט.

תקופת ההגנה הניתנת לפטנט היא ל-20 שנה ממועד הבכורה בכפוף לתשלום אגרות חידוש.

לרשום פטנט – הגשת פטנט – בקשה בינלאומית

חלק מארצות העולם מאוגדות ב”אזורי פטנטים”, או “אמנות פטנטים”. אחד מאזורי הפטנטים הבולטים ביותר, הוא אמנת ה-PCT, המאגדת בתוכה כ- 150 מדינות.

בקשת PCT – Patent Cooperation Treaty היא בקשת רישום פטנט בינלאומי המאפשרת להגיש בקשת רישום פטנט במדינות שונות, אך אינה מאפשרת לרשום המצאה כפטנט בינלאומי.

בקשת רישום פטנטים המוגשת באמצעות אמנת ה-PCT עוברת הליכי בחינה ראשוניים ולאחר מכן מתקבלים מרשות החיפוש הבינלאומית דו”ח חיפוש וחוות דעת מפורטת אודות ההמצאה.

חוות הדעת ודו”ח הבחינה שהתקבלו מרשות החיפוש הבינלאומית מאפשרים למבקש הפטנט לקבל החלטה מושכלת בנוגע למדינות בהן הוא מבקש לרשום את ההמצאה וכן להשהות מעט את הצורך בהחלטתו בנושא. בכך יכול הממציא לדחות מעט את ההוצאות הכספיות הכרוכות בהגשת בקשת הפטנט במספר מדינות וכן לקבל זמן נוסף לחשוב מבחינה עסקית, באילו מדינות הוא אכן רוצה לקבל הגנה על המצאתו.

ניתן להגיש את בקשת ה-PCT כבקשת רישום פטנטים ראשונה וכך לחסוך את הליך הגשת בקשה רגילה או זמנית כבקשת בכורה וכן להיכנס למדינות מוקדם יותר. החיסרון בהגשת פטנט מסוג זה הוא העלות היקרה המגדילה את ההוצאה הכספית הנדרשת בתחילת דרכה של בקשת הפטנט.

בקשת פטנט – למידע נוסף:

אפשרות אחרת היא להגיש קודם בקשת רישום פטנט בישראל או במדינה אחרת או להגיש בקשת פטנט זמנית ורק לאחר מכן להגיש בקשת רישום פטנט בינלאומי.

במקרה זה, מקובל להגיש בקשת רישום פטנט לקראת תום השנה הראשונה לחיי הפטנט ואז יכול בעל ההמצאה לבחור האם להגיש בקשה מסוג PCT המאפשרת פיזור נרחב בחלק גדול ממדינות העולם או להגיש בקשה בינלאומית במדינות שונות שלא דרך ה- PCT הדבר נכון כשמדובר במדינות שאינן מאוגדות תחת אמנה זו, לדוגמא: ארגנטינה.

קיימת אפשרות להגיש את הבקשה באזור הפטנטים האירופאי שבו חברות 30 מדינות או במדינות המאוגדות באמצעות אמנת פריז, בהליך מסוג זה יש לבחור מדינות ספציפיות להגשה בהן כבר בשלב הראשוני.

בחלק מאזורי הפטנטים, ניתן להגיש בקשת רישום פטנט ישירות למדינה, או בעקיפין דרך האזור שאליו היא משתייכת. למסלולים שונים יכולות להיות השלכות, יתרונות וחסרונות בהיבטים שונים.

במשרדנו ד”ר צביון עורכי פטנטים וקניין רוחני, נסייע לך לבחון את השיקולים השונים, העסקיים והתקציביים, וביחד נמצא את הדרך המתאימה לך ביותר.

לקריאה על – הגשת בקשת רישום סימן מסחר