רישום פטנט בינלאומי מול רישום פטנט בישראל

רישום פטנט בישראל מול רישום פטנט בינלאומי

לאחר שהוגשה בקשת רישום פטנט בישראל לרשם, עומדת לרשות בעל ההמצאה תקופה של 12 חודשים במהלכה הוא יכול להחליט האם הוא מעוניין לרשום את ההמצאה במדינות נוספות ברחבי העולם.

בפניו עומדת האפשרות להגיש בקשה לרישום פטנט בינלאומי ו/או בקשה לאומית.

בקשות פטנט לאומיות ובינלאומיות אלו, מהוות בדרך כלל, בקשות המשך לבקשת הבכורה ותלויות באמנות בהן מאוגדות מספר רב של מדינות.

הגשת בקשה בינלאומית לרישום פטנטים – PCT – Patent Cooperation Treaty

אמנת שיתוף פעולה לפטנטים – PCT נועדה ליצור שיתוף פעולה בין המדינות החתומות עליה בנושא הפטנטים ובאמצעות נוהל אחיד להגן על ההמצאות המוגשות במסגרתה.

תהליך בחינת בקשת ה-PCT מתבצע על ידי הרשות המרכזית לחיפוש פטנטים במהלכו מחפשת הרשות פטנטים דומים במדינות בהן בעל ההמצאה מבקש לרשום את הפטנט.

תהליך הבחינה אורך מספר חודשים ובסופו מפרסמת הרשות דו”ח מיוחד, הזמין לציבור, הכולל את חוות דעתה של הרשות על מידת החדשנות של ההמצאה וכן את ממצאי תהליך החיפוש – ISR.

בהתאם לדו”ח זה יחליט בעל ההמצאה האם להמשיך את התהליך ולהגיש בקשה לאומית במדינות המבוקשות. קראו עוד על הגשת פטנט.

הגשת בקשה של רישום פטנט בינלאומי – National Phase

ניתן להגיש בקשה לאומית לרישום פטנט שנה לאחר הגשת בקשה זמנית בארה”ב (Provisional) או לאחר הגשת בקשה רגילה, או בתום 30 חודשים לאחר הגשת בקשה בינלאומית- PCT.

בשלב זה מתבקש בעל ההמצאה להגיש את בקשת רישום הפטנט במדינות המבוקשות בהן הוא מעוניין לפעול ולכן זקוק להגנה על המצאתו.

בכל מדינה בה יחליט להגיש את הבקשה יידרש בעל ההמצאה לשלם את האגרה הלאומית לרישום פטנט ולהגיש את הבקשה באמצעות משרד עריכת פטנטים, בהתאם לדרישות הנהוגות באותה מדינה.

ייתכן ובהמשך תהליך הרישום יעלה הצורך להשיב על דו”חות הבחינה שיתקבלו מהרשות הלאומית באותה מדינה.

במידה וההמצאה תאושר לרישום יתבקש בעל הפטנט לשלם אגרות תחזוקה שוטפות לחידוש הפטנט.

משרדנו מגיש בקשות רישום פטנט בישראל וברחבי העולם, וכן, רישום קניין רוחני נוסף, כגון: סימני מסחר ומדגמים, בהתאם לבקשת הלקוח, כאשר הגשת בקשות פטנט בינלאומיות ולאומיות מתבצעת באמצעות עמיתים במשרדי פטנטים ברחבי העולם.

ההגשה מתבצעת על פי אמנת ה-PCT ואמנות אזוריות כגון: EPO, ARIPO, OAPI ואירו אסיה בהתאם להחלטת הלקוח תוך ליווי הלקוח לאורך כל שלבי התהליך.