הגנה וטיפול בהתנגדויות וסירובים לפטנטים

 

הגנה וטיפול בהתנגדויות וסירובים לפטנטים

בישראל, לאחר שבוחן הפטנטים מצא את הפטנט ככשיר ואישר אותו, מתפרסמת הודעה בנושא קיבול הפטנט ב”יומן הפטנטים והמדגמים” של רשות הפטנטים. הודעה זו כוללת את שם ההמצאה, תקציר ההמצאה ואת פרטי בעליה.

מטרת פרסום הודעה זו היא לאפשר לכל אדם שיש לו התנגדות למתן פטנט, להגיש בתוך שלושה חודשים ממועד הפרסום “הודעת התנגדות”, בה ינסה המתנגד לשכנע את רשם הפטנטים שאין להעניק את הפטנט למבקש.

ישנן שלוש עילות להגשת התנגדות לפטנט:

1. קיימת סיבה שלפיה היה הרשם מוסמך לסרב לקיבול בקשת הפטנט.
2. האמצאה אינה כשירת-פטנט לפי סעיף 4 (2) לחוק.
3. המתנגד, ולא המבקש, הוא בעל האמצאה.

הדיון בהתנגדות לפטנט מתקיים בבית הדין של רשות הפטנטים ונערך על ידי רשם הפטנטים או על ידי מוסמך בקניין רוחני. הליך זה יתנהל בדומה לכל הליך משפטי אחר ויכלול זימון עדים, מתן תצהירים, הגשת כתבי טענות ועוד, ובסופו יפסוק הרשם האם לקבל את ההתנגדות או לא.

בהתאם לפסיקתו יחליט הרשם האם לדחות את רישום הפטנט, לרשום אותו במלואו או בחלקו, לתקן את הבקשה, להפעיל לגביה הליכי בחינה חדשים וכו’.

החלטה זו ניתנת לערעור בבית המשפט המחוזי ועל החלטת בית המשפט המחוזי ניתן לערער בפני בית המשפט העליון בירושלים.

הליך התנגדות לפטנט הינו בעל חשיבות רבה בשמירה על טוהר פנקס הפטנטים. בנוסף, הליך זה מאפשר להגיש התנגדות מבעוד מועד כנגד מתחרה המחזיק בפטנט ועלול לעשות בו שימוש היכול לשבש את הפעילות העסקית של המתנגד.

מבקש פטנט שלבקשתו הוגשה התנגדות נדרש להשיב על הודעת ההתנגדות בטענות ובראיות הנוגדות את ההתנגדות.

כדי להכין התנגדות מנומקת היטב, יש לבסס את הטענות על מסמכים התומכים בהתנגדות זו ולהכין את הראיות בהתאם.

במסגרת עבודתנו כעורכי פטנטים העוסקים ברישום קניין רוחני, רישום פטנטים בישראל ובעולם, רישום עיצובים, סימני מסחר ועוד, רכשנו ניסיון עשיר במתן תגובה להתנגדויות עבור יזמים פרטיים וחברות רבות מתחומי תעשייה שונים.

בנוסף, משרדנו עובד בשיתוף פעולה מלא עם עורכי דין המתמחים בקניין רוחני למטרת ליווי משפטי לכל אורך ההליך.