הגדרות ומושגים שכדאי לכולכם להכיר

פטנט ממשי צריך לענות על חמישה יסודות
חמשת היסודות לפטנט מוצלח
8 ביוני 2016
הגשת בקשה לרישום פטנט - אמנת פריז
מהי אמנת פריז
8 ביוני 2016
הצג הכל

הגדרות ומושגים שכדאי לכולכם להכיר

הגנה על קניין רוחני

במסגרת הקנין הרוחני המוסדר בחוק, מלבד פטנטים, קיימים מסלולים משפטיים נוספים המספקים הגנה על קניין רוחני – נכסים שאינם מוחשיים. להלן העיקריים מביניהם:

סימן מסחר (Trade-Mark):

ביטוי חזותי כגון כתב, סמל או איור שיש לו צורה מיוחדת ושהציבור יכול לקשר בינו לבין מותג כלשהו, שיכול להיות מוצר או שירות. הזכות על הסימן ניתנת רק לגורם אחד- הבעלים. הסימן למעשה מבדיל בין המותג המשויך לאותו אדם או חברה לבין האחרים, בהקשר המסחרי המוגדר בחוק. סימן מסחר צריך להיות מעוגן ברישוי מטעם רשות סימני מסחר לאומית או בין לאומית.

מדגם (Design):
צורה ייחודית של מוצר תעשייתי, המאפשר לציבור להכיר את המוצר הנושא את הצורה באופן ייחודי, כך שיוכל להבדילו משאר מוצרים בהקשר תעשייתי דומה. את המדגם בצרוף הפירוט הצורני שלו, יש לרשום ברשות פטנטים מקומית כדי לקבל הגנה על הזכויות הקנייניות.

זכויות מטפחים (Plant Breeders’ Rights):
זכויות בלעדיות שניתנות למטפחי זנים חדשים של צמחים כגון צמחי תעשייה, ירקות, צמחי נוי, עצי מאכל, ואחרים. כדי לקבל זכויות מטפחים יש להוכיח שהזן החדש הינו ייחודי ולרשום אותו ברשות מיוחדת למטרה זו.

זכויות יוצרים (Copyrights):
זכויות הניתנות על פי חוק לכל יצירה מקורית כתובה או מצויירת, שיש בה תיעוד חזותי או קולי. פרט לתחומי אומנות שונים, זכויות יוצרים ניתנות גם לתחומים שהם על גבול האומנות והתעשיה כדוגמת עיצוב תעשיתי, אדריכלות וכן על תוכנות ואפליקציות שונות.

תאריך בכורה:
התאריך בו הוגשה בקשת הפטנט בפעם הראשונה, לאותה משפחה. התאריך מקנה זכות לראשוניות על פי האמנות הבין לאומיות.

בקשת פטנט ארעית בארה”ב (Provisional patent application):
היא בקשת פטנט “לייט” הקיימת בארה”ב, שאורך חייה המירבי הוא שנה, ועלותה עשויה להיות נמוכה משמעותית מבקשת פטנט רגילה. עד תום השנה הראשונה ניתן להשתמש בבקשה כזו כבסיס להגשת בקשות פטנט נוספות, רגילות, גם בארץ המוצא.

אמנת ה-PCT:
זוהי אמנה בין לאומית המכסה מדינות רבות. היא מאפשרת הגשת בקשת פטנט זמנית, יחידה, ברשות ה-PCT, שאורך חייה הוא עד שנתיים וחצי מתאריך הבכורה. האמנה למעשה מגנה על זכות המגיש לתביעת בכורה. בתקופה זו מתקבלת חוות דעת מנומקת מטעם ה-PCT על הסיכויים לקבלת פטנט מתוך הבקשה.

הגשת בקשת פטנט בשלב הלאומי:
לקראת תום תקופת ה- PCT או אף לפני כן, יש להגיש בקשות פטנט כהמשך מוצהר ל-PCT, בכל מדינה או אזור פטנטי ששם המגיש מעוניין בפטנט.

אזורי פטנטים:
קיימים כמה ארגוני מדינות לצורכי רישום פטנטים בעולם. החשוב מביניהם הוא האזור האירופאי, המגולם ע”י “משרד פטנטים האירופאי” המוסמך לבחון את הבקשות בשם כל מדינות האיחוד האירופאי + נספחים חשובים. לאחר קבלת אישור, יש להגיש בקשות המשך בכל מדינה ומדינה באירופה, לבחירת הלקוח.

למידע נוסף אודות רישום פטנטים בישראל>>

חידושי פטנטים:
ברוב המדינות יש לשלם אגרות תקופתיות שנתיות החל משנה מסוימת לקיום הבקשה. תחת המטריה של משרד הפטנטים האירופאי, למשל, יש לשלם אחת לשנה עבור חידושים החל מהשנה השניה לקיום הבקשה, ולאחר שהפטנט נרשם יש לשלם לארצות בהתאם שבתוך מטריית המדינות שנבחרו על ידי המגיש.

דו”ח בחינה (Examination report, Office Action):
כחלק מתהליך אישור בקשת הפטנט, נשלח דו”ח מטעם רשות הפטנטים במדינה שבה הוגשה הבקשה, ובו בקשות להבהרות, תיקונים או שינויים בבקשת הפטנט. המטרה היא לגרום לכך שהפטנט העתידי יוצג כהלכה ויובהרו ההיבטים שמייחדים אותו. תגובה לבחינה כזו היא שלב הכרחי לקידום הבקשה לפטנט.

לשאלות ותשובות בנושא רישום פטנטים>>