תהליך קבלת אישור לקיבול הפטנט

 

תהליך קבלת אישור לקיבול הפטנט

תהליך בחינת הבקשה לפטנט הינה תהליך מורכב שיכול להימשך מספר שנים ומגיע לסיומו באישור לרישום ההמצאה כפטנט.

אין אפשרות להעריך מראש את משך הזמן שייקח לקבלת אישור על רישום פטנט, מכיוון שהוא תלוי בגורמים רבים: המדינה בה הוגשה הבקשה לקבלת פטנט, מספר דו"חות הבוחן המתקבלים ונענים על ידי משרד הפטנטים בו מתנהלת בקשת הפטנט, עמידה בלוח הזמנים של רשות הפטנטים, העברת התשלומים במועדם וכל זאת עד לקבלת אישור הבוחן לכשרות ההמצאה.

לאחר פרסום הודעה על קיבול הבקשה ביומן הפטנטים, ישנה תקופת המתנה נוספת שאורכת שלושה חודשים במהלכה ישנה אפשרות לכל אדם מהציבור להגיש התנגדות לרישום הפטנט.
במידה ולאורך תקופה זו לא הוגשו התנגדויות – הבקשה מאושרת וניתן לרשום את ההמצאה כפטנט.

לעיתים, באם ישנה בקשת פטנט הממתינה לאישור במספר מדינות ובאחת מהן מתקבלת הודעה על קיבול, ניתן להסתמך על הודעה זו על מנת לקבל אישור לפטנט במדינות אחרות, ללא בחינת הבקשה. מצב זה אפשרי רק במידה והמדינות חתומות על האמנה המתאימה (PPH – Patent Prosecution Highway).

בישראל, במידה וישנן נסיבות המצדיקות זאת, ניתן להגיש ולקבל בקשת זירוז לבחינת הפטנט. אך זאת בתנאי שהבקשה מנומקת היטב ומפורטות בה כל העובדות הרלבנטיות. בנוסף, יש להקפיד על כתיבה נכונה של הבקשה על מנת שלא להזיק לתהליך.

בקשת פטנט היא עניין מורכב המצריך זמן רב של עשייה הן מצידו של בעל ההמצאה והן מצידו של משרד עריכת הפטנטים אשר רושם את הפטנט ברישומים המקובלים.
עיקר המורכבות של העניין נובעת מהבירוקרטיה הרבה ומהדיוק הרב בו יש לנקוט בעת הכנת הבקשה לרישום פטנט. ככל שהבקשה תהיה מדויקת יותר ומנוסחת על פי הכללים בחוק, כך יעלה הסיכוי לאישורה ולקיצור זמן בחינתה.

מומלץ לכל אדם המבקש לרשום פטנט לפעול באמצעות משרד עריכת הפטנטים בעל וותק המנוסה בתחום רישום הפטנטים. בניית האסטרטגיה הנכונה בתהליך הגשת פטנט תוך התחשבות באילוצים השונים של בעל ההמצאה, מסייעת בקידום התהליך ויכולה לקצר את זמן ההמתנה לאישור על רישום פטנט.

לרשותך צוות מיומן ומקצועי המתמחה ברישום פטנט, סימני מסחר ומדגמים בארץ וברחבי העולם
צוות משרד ד"ר צביון ילווה אותך באופן אישי לכל אורך התהליך משלב חיפוש המידע, דרך כתיבת והגשת הבקשה לרישום פטנט, ואף לאחר קבלת האישור המיוחל.