בקשות רישום סימני מסחר – שלבי רישום סימן מסחר

מהו סימן מסחר?

סימן מסחר הוא ציון חזותי שמטרתו לשמש אדם פרטי או חברה לייצוג מוצרים או שירותים שהוא עוסק בייצורם או במסחר בהם.

סימן מסחר יכול בין השאר להכיל אותיות, ספרות, מילים, דמויות וסמלים גרפיים אחרים או צירוף של מספר אלמנטים.

שימוש בסימן המסחר יכול ליצור זיהוי בין מוצרים ושירותים ובין המקור שלהם (בעלי סימן המסחר).

סימן מסחר יכול להקנות לבעליו יתרונות, כגון: בידול והדגשת השוני ביחס למתחרים וכן, הגנה על המוניטין שעשוי להיות נרכש עקב השקעת משאבים במהלך שנים.

מבחינת הציבור שימוש בסימני מסחר יכול למנוע הטעיה ובלבול בין מקורות שונים של מוצרים ושירותים. כך יכול הצרכן לבחור את השירות או המוצר המתאים לו ברמה הנדרשת עבורו, תוך הסתייעות בסימני מסחר מוגנים האמורים לייצג בצורה מהימנה יחסית את המקור ולעיתים גם את המוניטין המיוחס לאותו מקור.

ככל שמוניטין החברה טוב יותר, כך לעיתים עולה חשיבות השימוש בסימן. וההסבר לכך הוא שקיום המוניטין הרב מצביע על כך שהציבור מייחס תכונות איכות וערך רב למוצר, והיות והם מסופקים על ידי גורם מסויים בשוק, זיהוי המוצר או השירות באמצעות סימן המסחר עשוי למשוך קהל לקוחות רב יותר ולהגדיל את המכירות ומכאן גם את הרווחים.

כלומר סימן המסחר והמוניטין של החברה בעצם מזינים האחד את השני כל הזמן.

עורך פטנטים מומלץ

שלבי רישום סימן מסחר

השלב הראשון

השלב הראשון בתהליך רישום סימן מסחר הוא בחירת הסימן ובחירת התחום בו ירצה המבקש לרשום את הסימן.

ניתן לבצע חיפוש במאגר סימני המסחר על מנת לבדוק אם אין שימוש קודם בסימן המסחר שנבחר או סימן דומה לו שעשוי לא להתקבל על ידי הרשות.

באותה הזדמנות אפשר לבדוק את מידת הייחוד של הסימן הנבחר באותו תחום של מוצרים או ביחס לסימנים מוכרים היטב מתחומים אחרים.

השלב השני

בשלב השני, מוגשת בקשה להגנה על סימן המסחר ורישומו בפנקס סימני המסחר במדינה או המדינות המעניינות מהבחינה העסקית. הבקשה נעשית האמצעות טופס בקשה שעליו לכלול את התיאור החזותי של הסימן.

בישראל בדומה למדינות אחרות הבקשה מוגשת לרשם סימני המסחר.

הגשת בקשת רישום סימן מסחרי כרוכה בתשלום אגרת טיפול בבקשה המשולמת לרשות הממשלתית להגנה על קניין רוחני תעשייתי (בישראל קרויה "רשות הפטנטים").שיעור אגרת הטיפול בישראל נכון לנובמבר 2017 עומד על 1,601 ש"ח.

במסגרת בקשה אחת ניתן להגן על סימן מסחר אחד בלבד, אך תחת אותו סימן מסחר, ניתן לבקש להגן על מספר מוצרים או שירותים. כמו כן ניתן לבחור מספר תחומי עיסוק לפי סיווגים קבועים. בישראל כמו בחלק ניכר ממדינות העולם נהוג לסווג את תחומי העיסוק על פי מערכת סיווגים בינלאומית מוסכמת.

השלב השלישי

השלב השלישי, הוא שלב הבחינה של בקשת רישום סימן מסחר. שלב זה עשוי לארוך מספר חודשים ובמהלכו נערכת בדיקה על ידי רשות ההגנה על קניין רוחני תעשייתי  לגבי מידת עמידתו של הסימן המבוקש להגנה ורישום בתנאים הקבועים בדין.

בישראל הדין מתבסס על פקודת סמני המסחר, תקנות סמני המסחר, החלטות וחוזרי רשם ופסיקות בתי משפט.

השלב הרביעי

בשלב הרביעי, ובמידה וסימן המסחר נמצא כשיר בבדיקה על ידי הרשות, מתפרסמת על כך הודעה ביומן סימני המסחר המאפשרת לציבור המעוניין להגיש התנגדויות במשך זמן קצוב.

במידה ולא הוגשו התנגדויות הסימן יאושר לידי רישום סימן מסחרי ויקנה לבעליו הגנה לתקופה שאיננה מוגבלת בזמן בכפוף לתשלום אגרות החידוש. עם זאת, בחלק מהמדינות, תנאי הכרחי להמשך תוקף סימן מסחר הוא שימוש עסקי וממשי בסימן.

השלב החמישי

השלב האחרון הוא שלב חיי סימן המסחר שבו מוקנה לבעלי סימן המסחר הגנת החוק מפני מתחרים המנסים להעתיק את הסימן שלו או להשתמש בסימן דומה שעשוי לבלבל את הציבור.

לעיתים יש צורך בפניה לערכאות כדי לקבל סעדים נגד המפרים את זכויות בעלי הסימן אולם במקרים רבים די בהיות הסימן רשום כדי להרתיע. לעיתים ייתכן ויהיו ניסיונות של בעלי עניין לערער על תוקפו וכשירותו של סימן מסחר רשום. מסיבה זו חשוב שתהליך רישום סימן מסחר יתבצע בצורה מקצועית ורצוי מאוד לקבל סיוע וייעוץ על ידי בעלי מקצוע המתמחים בתחום.

משרדנו מעניק ללקוחותיו ייעוץ ומבצע רישום סימני מסחר באופן מקצועי. הייעוץ כולל ליווי אישי לכל אורך תהליך הרישום ואף לאחריו.

אנו מגישים בקשות רישום סימני מסחר בכל העולם, לרבות ישראל, ארה"ב ואירופה ובנוסף, אנו עוסקים בניהול ההיבטים המשפטיים הקשורים בהגנה על סימני מסחר במקרה של חשד להפרת זכויות בעליהם.