הגשת בקשות לרישום סימן מסחר

הגשת בקשות רישום סימני מסחר

מהו סימן מסחר?

סימן מסחר הוא ציון חזותי שמטרתו לשמש אדם פרטי או חברה לייצוג מוצרים או שרותים שהוא עוסק בייצורם או במסחר בהם.
הציון החזותי המדובר עשוי להכיל אותיות, ספרות, מילים, דמויות וסמלים גרפיים אחרים או צירוף של מספר אלמנטים.

השימוש בציון זה מקשר בין הבעלים של סימן המסחר ובין הטובין שהוא מייצר או השרותים שהוא מספק, באופן שיוכר על ידי הציבור.

סימן מסחר שנרשם בפנקס סימני המסחר ומאושר כקניין, מקנה לבעליו יתרונות רבים, כגון: יצירת בידול בינו ובין מתחריו והגנה על המוניטין שצבר במהלך השנים.
כמו כן, באמצעות סימן המסחר יכול הציבור לזהות את מקור המוצרים או השרותים הנושאים סימן ספציפי.

רישום סימן מסחר

השלב הראשון בתהליך רישום סימן מסחרי הוא בחירת סימן המסחר המתאים ובחירת התחום בו ירצה המבקש לרשום את הסימן.

לאחר מכן, יש לשלם אגרת רישום סימן מסחר ולהגיש את הבקשה המתאימה בצירוף הסימן עצמו לרשם סימני המסחר.

תהליך בחינת בקשת רישום סימן מסחרי אורך מספר חודשים ובמהלכו בודק הרשם האם הסימן עומד בתנאים הקבועים בפקודת המסחר.

סימני מסחר ניתנים על פי קבוצת השתייכות המוגדרת בחוק. הסימן עצמו אמור להיות נבדל בצורה משמעותית מסימנים אחרים אשר נמצאים באותה קבוצת השתייכות ונבדל ממאפיינים חזותיים הקיימים במסגרות המקצועיות או מסחריות הקשורות לאותה קבוצת השתייכות. כך למשל, בית מסחר לפירות לא יוכל לרשום ציור של מנגו כסימן מסחר.

ישנן מגבלות נוספות אשר החוק מטיל על סימני מסחר, כך שהיכולת לשער מראש אם סימן מסחר מסוים יתקבל ויאושר איננה עניין פשוט.

בדומה להליך רישום פטנטים, במידה וסימן המסחר אושר לרישום מתפרסמת הודעה בנושא ביומן סימני המסחר וניתן זמן מוקצב להגשת התנגדויות.

במידה ולא הוגשו התנגדויות הסימן יאושר לרישום ויקנה לבעליו הגנה לתקופה שאיננה מוגבלת בזמן בכפוף לתשלום אגרות החידוש. עם זאת, ברוב הארצות, תנאי הכרחי להמשך תוקף סימן מסחר הוא שימוש עסקי וממשי בסימן זה.

משרדנו מעניק ללקוחותיו ייעוץ בנושא מהות סימני מסחר, הצורך בהם והטעם להקימם וכן ייעוץ וליווי אישי לכל אורך תהליך הרישום. בקשות רישום סימני מסחר אנו מגישים בכל העולם, לרבות ישראל, ארה"ב ואירופה.

בנוסף, אנו עוסקים בניהול ההיבטים המשפטיים הקשורים בהגנה על סימני מסחר במקרה של חשד להפרת זכויות בעליהם.